MAT105 (C-596)

Time MON TUE WED THU FRI SAT SUN
10:00 AM ICHRAK LIZAYDA, ICHRAK LIZAYDA  TEMITOPE  
10:30 AM ICHRAK LIZAYDA, ICHRAK LIZAYDA  TEMITOPE  
11:00 AMTEMITOPE ICHRAK LIZAYDA, ICHRAK LIZAYDA  TEMITOPE  
11:30 AMTEMITOPE ICHRAK LIZAYDA, ICHRAK LIZAYDA  TEMITOPE  
12:00 PMDIEM, TEMITOPE DIEM, ICHRAK DIEM, LIZAYDA, ICHRAK DIEM, LIZAYDA  TEMITOPE  
12:30 PMDIEM, TEMITOPE DIEM, ICHRAK DIEM, LIZAYDA, ICHRAK DIEM, LIZAYDA  TEMITOPE  
1:00 PMDIEM, TEMITOPE DIEM, ICHRAK DIEM, LIZAYDA, ICHRAK DIEM, LIZAYDA  TEMITOPE  
1:30 PMDIEM, TEMITOPE DIEM, ICHRAK DIEM, LIZAYDA, ICHRAK DIEM, LIZAYDA  TEMITOPE  
2:00 PMDIEM, TEMITOPE DIEM, ICHRAK DIEM, LIZAYDA, ICHRAK DIEM, LIZAYDA  TEMITOPE  
2:30 PMDIEM, TEMITOPE DIEM, ICHRAK DIEM, LIZAYDA, ICHRAK DIEM, LIZAYDA  TEMITOPE  
3:00 PMDIEM, TEMITOPE DIEM DIEM DIEM    
3:30 PMDIEM, TEMITOPE DIEM DIEM DIEM    
4:00 PMDIEM DIEM DIEM DIEM    
4:30 PMDIEM DIEM DIEM DIEM    
5:00 PM       
5:30 PM       
6:00 PM       
6:30 PM       
7:00 PM       
7:30 PM       
8:00 PM       
8:30 PM